Ita-nia ekipa

 

 

Ekipa ba Diresaun Centro Nacional de Reabilitação nian

       

 

      Ekipa ba Departamentu Finánsas nian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ekipa ba Departamentu Administrasaun nian

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekipa ba Departamentu Reabilitasaun ho Baze iha Komunidade (RBK)

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ekipa ba Departamentu Ortoprotezia nian

 

 

 

                Ekipa ba Departamentu Fizioterapia nian

 

 

     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekipa ba Terapia Okupasionál

 

 

       Ekipa ba Departamentu kadeira Roda nian

 

  Ekipa ba Terapia koalia